Buy Methallylescaline Fumarate Online

$2,500.00$3,200.00

IUPAC name : 2-{3,5-dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-
yl)oxy]phenyl)ethanamine
CAS Number: 207740-41-8
ChEMBL: ChEMBL126803
ChemSpider: 21106346
PubChem CID: 44350127
UNII: CVNOS9V910
Purity: > 99.7%
Synonyms: 4-methallyloxy-3,5-dimethoxyphenethyl amine